خانه بارش نورجلسات سیر و سلوک قرآنی-منزل محاسبه

جلسات سیر و سلوک قرآنی-منزل محاسبه

عقاید 1395/09/25

با توجه به از سر گیری جلسات سیر و سلوک قرآنی و ادامه مباحث محاسبه، حسب امر استاد گرامی، همه سعی کنیم آمادگی های معرفتی و معنوی لازم برای شروع دوباره را در خودمان ایجاد کنیم.

فایلهای صوتی سخنرانی جلسات برای استفاده عزیزان هرهفته بارگزاری می شود.

برای مرور مباحث گفته شده قبلی، فایل های متنی جلسات یقظه، توبه و محاسبه برای استفاده عزیزان از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

قسمتی از مباحث یقظه

قسمتی از مباحث توبه

قسمتی از مباحث محاسبه

 

صوت هافایل ها

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 19 اسفند 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 19 اسفند 1395

18941.76 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 25 آیان 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 25 آیان 1395

11849 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 18 آیان 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 18 آیان 1395

8776.34 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 2 دی 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 2 دی 1395

22110.34 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 9 دی 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 9 دی 1395

13078.9 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 16 دی 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 16 دی 1395

19105.5 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 23 دی 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 23 دی 1395

14116.7 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 30 دی 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 30 دی 1395

11082.67 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 7 بهمن 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 7 بهمن 1395

8833.07 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 14 بهمن 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 14 بهمن 1395

18524.07 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 21 بهمن 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 21 بهمن 1395

20160.82 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 28 بهمن 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 28 بهمن 1395

18644.62 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 14 اردیبهشت 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 14 اردیبهشت 1396

17909.01 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 21 اردیبهشت 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 21 اردیبهشت 1396

18970.99 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 28 اردیبهشت 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 28 اردیبهشت 1396

13156.34 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 23 شهریور 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 23 شهریور 1396

14224.19 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 4 خرداد 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 4 خرداد 1396

20834.31 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 8 تیر 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 8 تیر 1396

14623.6 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 15 تیر 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 15 تیر 1396

11600.55 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 22 تیر 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 22 تیر 1396

9769.08 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 29 تیر 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 29 تیر 1396

9624.27 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 5 مرداد 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 5 مرداد 1396

10206.78 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 12 مرداد 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 12 مرداد 1396

8408.2 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 19 مرداد 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 19 مرداد 1396

11248.85 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 9 شهریور 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 9 شهریور 1396

9108.74 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 13 مهر 1395

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 13 مهر 1395

9161.76 KB

دانلود

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 20 ماه 1396

 

جلسه سیر و سلوک قرآنی- جلسه 20 ماه 1396

11763.65 KB

دانلود

       

امکانات

تعداد بازدید: 6109 نسخه چاپی معرفی به دوستان نشانه گذاری دریافت

برای ارسال لینک صفحه، فرم زیر را تکمیل کنید.

  

برای ارسال محتوا به ایمیل فرم زیر را تکمیل کنید.

  

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مؤسسه مذهبی فرهنگی راه حق می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است. پیاده سازی توسط مرکز فناوری اطلاعات کاشف