کارگروه صندوق قرض الحسنه

کارگروه صندوق قرض الحسنه

این کارگروه یکی از بخش‌های زیرمجموعه معاونت مالی موسسه است. هدف از این صندوق، رفع نیازهای مالی دوستان توسط خود آنها و گسترش فرهنگ قرض الحسنه است. اولویت این صندوق واقعا قرض الحسنه بودن است. تمام هزینه ها خارج از سرمایه صندوق تامین می شود. افراد با اولویت نیازمندی از خدمات این صندوق بهره می برند. لازم بذکر است وام های صندوق قرض الحسنه ویژه اعضای موسسه راه حق و خانواده های تحت پوشش می باشد.

وظایف کارگروه:

-عضوگیری و دریافت منابع مالی خرد و مستمر از اعضای موسسه به صورت انباشته های فردی و خانوادگی به عنوان سرمایه صندوق قرض الحسنه برای اعطای وام های قرض الحسنه به متقاضیان

-ثبت نام از متقاضیان وام و اولویت گذاری و نوبت دهی پرداخت وام

-پرداخت عزتمندانه وام و پیگیری متعهدانه بازپرداخت وام توسط وام گیرندگان

-جاری کردن فرهنگ قرض الحسنه در تمام فضای موسسه با تبلیغ این رفتار زیبای قرآنی

مسئول کارگروه:

اقای کیان کریمی -09155201649 (اولویت ارتباطی با پیامک/ واتس آپ)


فرم قرارداد صندوق قرض الحسنه