دسته بندی آرشیو صوتی

نام دسته بندی: تفسیر آیۀ صبر و صلوة

توضیحات: صبر کیست و صلوة کدامست؟ به چه کسی باید به سوی خدا استعانت بجوییم؟
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • آیه صبر و صلوه 1
 • 0.47.41
 • 11.4
 • 2
 • آیه صبر و صلوه 2
 • 0.55.53
 • 13.3
 • 3
 • آیه صبر و صلوه 3
 • 01.00.25
 • 14.4