دسته بندی آرشیو صوتی

نام دسته بندی: تفسیر آیۀ وسیله

توضیحات: امر خداوند رسید: باید با تمام وجود به دنبال اهل البیت علیهم‌السلام باشیم
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • آیه وسیله 1
 • 0:31:51
 • 7.34
 • 2
 • آیه وسیله 2
 • 0:55:51
 • 12.8
 • 3
 • آیه وسیله 3
 • 1:01:45
 • 14.2
 • 4
 • آیه وسیله 4
 • 0:55:17
 • 12.7
 • 5
 • آیه وسیله 5
 • 1:11:53
 • 16.5
 • 6
 • آیه وسیله 6
 • 1:17:03
 • 17.7
 • 7
 • آیه وسیله 7
 • 1:26:42
 • 19.9
 • 8
 • آیه وسیله 8
 • 1:28:50
 • 20.4
 • 9
 • آیه وسیله 9
 • 1:24:25
 • 19.4
 • 10
 • آیه وسیله 10
 • 1:25:12
 • 19.6
 • 11
 • آیه وسیله 11
 • 1:41:32
 • 23.3
 • 12
 • آیه وسیله 12
 • 1:29:38
 • 20.6
 • 13
 • آیه وسیله 13
 • 0:47:46
 • 11.0
 • 14
 • آیه وسیله 14
 • 0:52:29
 • 12.1